Podporuje mojeID

Úvod » Principy funkce výrobků » Základní informace o výrobcích

Principy funkce výrobků / Základní informace o výrobcích

Základní informace o výrobcích BCG

BCG je označení systému výrobků na bázi rozpuštěných minerálních krystalů. BCG se naplní pumpou do oběhu vody topného systému a ve velmi krátké době samočinně – zevnitř směrem ven – vytváří prokřemeněním trvalé utěsnění poškozeného místa. Další předností při použití prostředků BCG je skutečnost, že se topný systém nemusí vypínat, a to je v průběhu topné sezóny zcela jistě příjemným faktorem. Pro každý běžný problém s netěsností existuje správné řešení: utěsnění pomocí BCG.

Ať už jde o bodovou korozi u topných kotlů nebo o netěsné podlahové topení, vadné letovací spoje, trhliny v potrubí s větším či menším únikem vody, řešením jsou vždy výrobky firmy BCG.

I pro utěsnění vnitřních plynových rozvodů, rozvodů pitné a užitkové vody a systémy odpadních vod existuje speciální těsnicí řešení.

Oblasti použití:

 • Zatěsňování plynových potrubí se šroubovanými spoji
 • Zatěsňování topných systémů
 • Zatěsňování rozvodů pitné a užitkové vody
 • Zatěsňování nádrží a bazénů
 • Zatěsňování odpadního a kanalizačního potrubí
 • Čištění všech druhů potrubí, výměníků a kotlů chemickou cestou jak na straně vody, tak na straně spalin.

BCG je označení kapalných zatěsňovacích a čisticích prostředků německé firmy BaCoGa GmbH se sídlem v Grebenau, SRN.

Tato moderní technologie je alternativou k výměně rozvodů plynu, topné, užitkové nebo pitné vody, přičemž oproti této variantě přináší i úspory času, financí a je šetrnější i k uživatelům domů a bytů, protože se z bytu nestane na řadu dní staveniště.
Celá procedůra spočívá v napuštění těsnicího prostředku do netěsného systému. 
Odpadá hledání místa netěsnosti, vybourávání potrubí, likvidace vzniklého odpadu, výměna, či oprava netěsného potrubí a následné zednické a malířské práce.

Princip metody byl \"okoukán\" v přírodě. Když dojde k poranění např. prstu, krevní destičky nejdříve ránu \"nahrubo\" utěsní zevnitř a prosakující krevní plazma vytvoří na venkovní straně strup, který ránu uzavře úplně. 
V systémech BCG plní funkci krevních destiček speciálně upravené celulózové vlákno, funkci krevní plazmy zastupuje roztok křemičitanů, které při styku s kysličníkem uhličitým ze vzduchu vytváří nerozpustné krystaly. Tyto krystaly vydrží teploty do 1200st.Celsia a protože jde o minerální látku, nedochází k jejich stárnutí ani ke změnám během času.

Tyto prostředky se používají v pěti hlavních oblastech:

1. Zatěsňování topných systémů a rozvodů pitné a užitkové vody

Výhody použití zatěsňovacích prostředků BCG pro vodu a topné systémy

 • Výrazně nižší náklady než při klasické rekonstrukci
 • Zatěsňování lze provádět většinou za normálního provozu bez nutnosti odstávky
 • Není potřeba hledat místo úniku, těsnicí prostředek \"si je najde sám\"
 • Odpadají zednické a bourací práce - z domu se nestane na dlouhou dobu staveniště
 • Všechny práce provedou pracovníci jedné firmy - za případný neúspěch nesvaluje vinu jedna firma na druhou
 • Předem lze dosti přesně stanovit cenu provedených prací
 • Každý obyvatel domu ví přesně, kdy se budou provádět práce v jeho bytě
 • Není nutný odvoz suti a deponace odpadu - nejsou náklady na likvidaci odpadů
 • Ekologicky nezávadné těsnicí prostředky neničí životní prostředí, naopak využitím stávajícího rozvodu jsou ušetřeny suroviny a energie na výrobu nového
 • Prodloužení životnosti stávajících rozvodů zvláště při použití inhibitorů koroze po přetěsnění
 • Těsnicí prostředky jsou dodávány jen firmám, které absolvovaly školení u dodavatele, což dává záruku odborného provedení práce
 • Není potřeba projektová dokumentace ani stavební povolení

2. Zatěsňování plynových potrubí se šroubovanými spoji

Princip této metody je jiný než u předchozí aplikace.
Do potrubí, kde vlivem přechodu ze svítiplynu, který byl vlhký, na zemní plyn, který naopak vysušuje, se napustí kapalina podobná disperznímu lepidlu, a po jeho natlakování dojde k prosycení vyschlého těsnění ve šroubovaných spojích a po vysušení k úplnému utěsnění závitových spojů.
Výhody použití zatěsňovacích prostředků BCG GAS 2000 pro zatěsňování rozvodů plynu

 • Praxí ověřená životnost přetěsnění metodou BCG je 30let
 • Výrazně nižší náklady než při klasické rekonstrukci
 • Odstávka je minimální, délka nepřesahuje jeden den
 • Není potřeba hledat místo úniku, těsnicí prostředek si je \"najde sám\"
 • Odpadají zednické a bourací práce - z domu se nestane na dlouhou dobu staveniště
 • Všechny práce provedou pracovníci jedné firmy - za případný neúspěch nesvaluje vinu jedna firma na druhou
 • Předem lze dosti přesně stanovit cenu provedených prací
 • Každý obyvatel domu ví přesně, kdy se budou provádět práce v jeho bytě
 • Není nutný odvoz suti a deponace odpadu - odpadají náklady na likvidaci odpadů
 • Ekologicky nezávadné těsnicí prostředky neničí životní prostředí, naopak využitím stávajícího rozvodu jsou ušetřeny suroviny a energie na výrobu nového
 • Prodloužení životnosti stávajících rozvodů
 • Těsnicí prostředky jsou dodávány jen firmám, které absolvovaly školení u dodavatele, což dává záruku odborného provedení práce
 • Není potřeba projektová dokumentace ani stavební povolení
 • Vyhovuje doporučením GAS s.r.o., organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR

3. Zatěsňování nádrží a bazénů

Výrazně nižší finanční i časové náklady na opravu oproti běžným metodám.

4. Zatěsňování odpadního a kanalizačního potrubí

5. Čištění všech druhů potrubí, výměníků a kotlů chemickou cestou jak na straně vody, tak na straně spalin.

Vyčištěním zarostlého potrubí či zaneseného hořáku se zvýší účinnost zařízení a tím dojde ke snížení nákladů na vytápění.

Mimo tyto hlavní oblasti lze najít uplatnění i v mnoha dalších, například při zatěsňování porušených automobilových chladičů a podobně.