Podporuje mojeID

Úvod » Jak na to » Jak vyčistit systém

Jak na to / Jak vyčistit systém

Jak čistit systém

 

Proč čistit systémy?

Čištění systému vody a topení by se měly provádět vždy při uvedení nového systému do provozu nebo při instalaci nového kotle do stávajících systémů. Účelem čištění a proplachování je odstranění škodlivých zbytků tavidla a instalační nečistoty, které způsobují korozi, a chránit tak systém před kontaminací minerálním olejem, především v systémech topení ohřívajících vodu za nízké provozní teploty.

Vyčištěním stávajícího systému se odstraní černý kal (oxid železitý) a vodní kámen, čímž se zlepší oběh a sníží plýtvání palivem a hlučnost kotle.

Jak postupovat?


U nových systémů před uvedením systému do provozu by se měl přidat přípravek Fernox Cleaner F3 nebo Cleaner F5. Nechejte přípravek Fernox Celaner F3 nebo Cleaner F5 obíhat systémem nejméně hodinu po spuštění kotle. Poté je třeba systém vypustit a řádně proplachovat, dokud nepoteče čistá voda.


U stávajících systémů je třeba systém tlakově propláchnout, aby se odstranily stávající přípravky a kontaminanty. Do vody systému by se měl přidat přípravek Fernox Cleaner F3 nebo Cleaner F5, který by měl cirkulovat horkou vodou nejméně hodinu. Poté je nutné systém vypustit a proplachovat, dokud nepoteče čistá voda. V případě zatvrdlého oxidu železitého a vodního kamene lze ošetření prodloužit až na týden.

U nových i stávajících systémů by se měl použít Fernox TDS meter k zajištění účinného propláchnutí srovnáním hodnot vody systému a vody z vodovodu. Pokud se naměřené hodnoty liší maximálně o 10 %, systém je řádně propláchnutý.


Je třeba ochránit staré i nové systémy. Po vyčištění systému přípravkem Fernox Cleaner F3 nebo Cleaner F5 je do poslední dávky vody přidat ochranný přípravek Fernox Protector F1, který zajistí dlouhodobou ochranu proti korozi a vodnímu kameni.

Všechny přípravky Fernox Protector F5 a MB-1 jsou kompatibilní se systémy ze smíšených kovů, včetně hliníku, i s plastovým potrubím. Pro stálou ochranu každoročně kontrolujte hladinu přípravku Protector použitím sady Fernox Protector Test Kit. V případě potřeby jeho hladinu doplňte.


V topných systémech s horkou vodou může dojít ke kontaminaci minerálními oleji používaných k ochraně ocelových komponent, např. radiátorů, před korozí ve výrobním procesu a před instalací. Pokud se olej neodstraní, pryžové části v termostatických ventilech radiátorů, vypouštěcí ventily se servomotorem a ostatní příslušenství mohou zduřet a následně selhat. Při znečištění ložisek může olej způsobit také zadření čerpadla.


U nových instalací se vyčištěním systému před uvedením do provozu přípravkem Fernox Cleaner F3 se omezí riziko poruch. Čištění by se mělo provádět v souladu s doporučeními normy BS7593:2006. Komerční systémy na horkou i chlazenou vodu s nízkou provozní teplotou lze čistit přípravkem Fernox HVAC Cleaner F3. Poté by se měl být do domácího otopného systému přidat ochranný přípravek F1 Protector a do komerčního systému přípravek HVAC Protector F1.


U stávajících systémů vyčistěte systém přípravkem Cleaner F3 nebo Poweflushing Cleaner F5, vypusťte a důkladně vypláchněte a poté doplňte dávkou přípravku Protector F1.

Pokud došlo v systému k poruše, poškozené díly by se měly vyměnit spolu se všemi podobnými, jelikož i tyto jsou pravděpodobně nepříznivě ovlivněny minerálním olejem.