Podporuje mojeID

Úvod » Jak na to » Jak zjistit objem systému

Jak na to / Jak zjistit objem systému

Jak určit objem vodní soustavy

 

Způsoby určení objemu soustavy:


1) Nejefektivnější a nejpřesnější způsob určení objemu vodní soustavy je vypuštění vodní soustavy přes vodoměr a odečtení stavu vodoměru. Vodoměr měří objem kapaliny v m3, což  odpovídá 1000 litrům kapaliny.


2)Další z možností je odhad objemu kapaliny přibližným výpočtem:

 

Tlakové soustavy topení

Pokud znáte výkon kotle, který byl určen v projektu a odpovídá parametrům budovy, tak můžete výkon kotle v kW vynásobit níže uvedeným číslem (pro příslušný typ soustavy).


Systémy sestávající z obvodového vytápění, konvektorů atd.:               6 litrů/kW
Ventilační systémy (vzduchové jednotky, klimatizační jednotky atd.):    8 litrů/kW
Radiátory s ocelovými panely:                                                        11 litrů/kW
Litinové radiátory:                                                               14 litrů/kW
„Vzdálené“ otopné systémy ve velkých budovách:                             20 litrů/kW
Podlahové topení :                                                              23 litrů/kW

U všech typů otevřených soustav přidejte dalších 10 % (vynásobte číslem 1,1).


Domácí soustavy topení:

Všechny domácí instalace s potrubím malého průměru:                        6 litrů/kW

 

 

3) Spočítáte jednořadé radiátory v nemovitosti a jejich počet vynásobíte deseti. Dvouřadé radiátory je nutné počítat jako dva jednořadé.


4) Dle katalogového listu radiátroru zjistíte objem vody v radiátoru, sečtete objem radiátorů a eventuálně objem akumulační nádrže a expanzní nádoby a vynásobíte koeficientem 1,1 až 1,3 dle průměru trubky rozvodů topení.

 

 

Pokud je v systému topení zapojená akumulační nádrž a expanzní nádrž, je nutné připočítat její objem. Informaci o objemu naleznete na štítku, nebo vypočítáte jako objem válce dle změřených rozměrů nádrže bez izolace dle vzorce:

 

V = 3,14 × r2 × v


V – objem akumulační nádrže v litrech

3,14 – Ludolfovo číslo, zaokrouhleno

r2 – poloměr na druhou v decimetrech (dm)

v – výška akumulační nádrže v decimetrech (dm)

1 m = 10 dm

 

Další možnosti zjišťování vodního obsahu

Pokud není znám vodní obsah topného systému, lze ho přibližně zjistit z níže uvedených tabulek. Nové topné systémy mají jen nepatrný vodní obsah (eventuálně změřte objem na litry vypuš). Možnost kontroly: Při správném dávkování se hodnota pH pohybuje mezi 10,5 a 11.

Pro konvenční vytápění:

Na 1000 kcal/h (= 1,16 kW) obsahují zařízení s převážně:

a) konvektory = 6 litrů vody
do cca 38 kW = 2 litry BCG
do cca 77 kW = 4 litry BCG
do cca 116 kW = 6 litrů BCG
do cca 155 kW = 8 litrů BCG

b) desková tělesa = 10 litrů vody
do cca 23 kW = 2 litry BCG
do cca 46 kW = 4 litry BCG
do cca 70 kW = 6 litrů BCG
do cca 93 kW = 8 litrů BCG

c) radiátory = 14 litrů vody
do cca 17 kW = 2 litry BCG
do cca 33 kW = 4 litry BCG
do cca 50 kW = 6 litrů BCG
do cca 66 kW = 8 litrů BCG

d) dálkové vedení = 20 litrů vody
do cca 12 kW = 2 litry BCG
do cca 23 kW = 4 litry BCG
do cca 35 kW = 6 litrů BCG
do cca 46 kW = 8 litrů BCG

Indikátorové tyčinky ponořte a za vlhka odečtěte
U lehce pufrovaných roztoků ponechte ponořené tak dlouho (1 - 10 min), až se přestane měnit zbarvení.

Pro podlahová topení:

a) Čistě podlahové topné systémy bez radiátorů:

na 100 m2 obytné plochy = cca 150 litrů otopné vody

do cca 130 m2 = 2 litry BCG
do cca 260 m2 = 4 litry BCG
do cca 390 m2 = 6 litrů BCG
do cca 520 m2 = 8 litrů BCG

b) Podlahové topení kombinované s radiátory:

na 100 m2 obytné plochy = cca 350 litrů vytápěcí vody

do cca 60 m2 = 2 litry BCG
do cca 115 m2 = 4 litry BCG
do cca 170 m2 = 6 litrů BCG
do cca 230 m2 = 8 litrů BCG