Podporuje mojeID

Úvod » Principy funkce výrobků

Principy funkce výrobků

Jak fungují systémy BCG pro těsnění úniků kapalin a plynů, čištění topení, rozvodů vody a kotlů, náplně systémů?

1) Princip systému BCG pro topné systémy, kanalizaci a systémy pitné a užitkové vody

Princip je odpozorován z přírody. Funguje podobně, jako když dojde k poranění například prstu:

  • V krvi obsažené krevní destičky uzavřou ránu "nahrubo"
  • Přes krevní destičky prosakuje krevní plazma, která při styku se vzduchem vytváří zvenčí na ráně strup
  • Tím dojde k úplnému uzavření rány

Funkci destiček nahrazuje speciálně upravené celulózové vlákno, funkci krevní plazmy zastává v systému roztok křemičitanů a speciálních přísad, které při styku s kysličníkem uhličitým tvoří nerozpustné krystaly. Tyto krystaly nepodléhají stárnutí, vydrží teploty do 1200 stupňů Celsia a proto je systém vhodný i pro zatěsňování kotlů a různých druhů výměníků. Systém není vhodný pro výměníky voda - voda.

2. Princip systému BCG pro plyn

Princip je založen na naplnění netěsného potrubí, kde došlo vlivem přechodu z vlhkého svítiplynu na suchý zemní plyn k vysýchání fermeže, jíž se sytila koudel v závitových spojích, roztokem akrylátové disperze. Ta vytvoří na vnitřní straně potrubí povlak, který chrání potrubí a v místech úniku plynu dojde k "zalepení" netěsného místa.

Po naplnění potrubí, jeho natlakování a tím i prosáknutí disperze do netěsných šroubovaných spojů, se potrubí vyprázdní, přebytečný roztok se vytlačí gumovými mloky a po vysušení dmychadlem je opět provozuschopné a díky "vnitřnímu nátěru" se i prodlouží životnost stávajícího potrubí.

3. Princip čištění rozvodů topení a vody na straně vody

Je založen na chemické reakci vodního kamene a kysličníků železa s organickými kyselinami a dalšími přísadami za tvorby rozpustných solí, čímž se převedou usazeniny do roztoku a vypustí se do kanalizace.

4. Princip čištění kotlů na straně spalin

Je založen na chemické reakci nánosů, které zhoršují přestup tepla na teplosměnných plochách tepelných zařízení. Tyto nánosy po aplikaci čisticích prostředků buď odhoří, nebo se oloupou.

5. Princip inhibitorů koroze

Je založen na působení roztoku molybdenanů a dalších složek na potrubí, čímž dojde k pasivaci povrchu.