Podporuje mojeID

Úvod » Jak na to » Jak předejít bakteriím

Jak na to / Jak předejít bakteriím

Jak předejít vzniku bakteriálního znečištění


Jak vzniká bakteriální znečištění systému?


Vznik vrstvy řas nebo kožovité povlaky na povrchu expanzních nádrží v otevřených systémech způsobuje množení plísní. K množení plísní dochází v případech, kdy není expanzní nádrž řádně zakrytá a do vody se dostávají prach, hmyz a spóry.

Pokud je dávka přípravku Central Heating Protector F1, MB-1 nebo AF-10 Biocide příliš nízká k zachování sterility, začne se šířit plíseň. Slizký povlak může nepříjemně zapáchat. Pokud se však nedostane do potrubí, nezpůsobí problémy.


Mikrobiologická fermentace v systému může vést k tvorbě hořlavých plynů. Nejčastěji se tvoří metan, který hoří modrým plamenem. Může se objevit i sirovodík (vydávající zápach zkaženého vejce), který je spojen s přítomností bakterií redukujících korozívní síran.

Může se vyskytnout i bakteriální nebo kvasinkové zamoření způsobené organismy, které se do systému dostávají z užitkové vody, nečistot v nových systémem nebo stykem se vzduchem v otevřených expanzních nádržích.

Jak postupovat?

K odstranění řas z otevřených systémů vyprázdněte nádrž a dezinfikujte ji 0,1% roztokem přípravku Fernox AF-10 Biocide nebo Fernox LP Sterox. Znovu napusťte nádrž, přidejte správnou dávku přípravku AF-10 (viz návod na obalu) a doplňte ochranným přípravkem Protector F1. Zakryjte nádrž účelově zhotoveným víkem odpovídajícím standardu předpisu 30, které zabrání další kontaminaci nádrže.

Pokud se v systému vytvořil plyn, použijte biocid Fernox AF-10, který zastaví bakteriální růst a zamezí tvorbě plynu. Pokud je kontaminace závažná, může být potřeba ošetření několika opakovanými dávkami. V takovém případě je vhodné vypustit a znovu ošetřit celý systém.


Pokud se bakteriální kontaminace vytvoří v čerpadle vzduch-voda a země-voda, můžete použít přípravek Fernox HP Cleaner nebo Fernox HP Fill. Oba přípravky ošetří až 600 metrů potrubí o průměru 40 mm. K čištění a dezinfekci uzavřených systémů s čerpadlem země-voda je určen Fernox HP Cleaner.

Před použitím je nutné jej rozředit maximálně 600 litry čerstvé vody na jeden litr čistidla HP Cleaner. Než zemní kolektor naplníte naředěným přípravkem, je nutné jej vypláchnout čerstvou vodou. Ponechejte HP Cleaner obíhat systémem alespoň hodinu a poté ho vyplachujte, dokud nepoteče čistá voda. Naplňte zemní kolektor přípravkem Fernox HP-15 nebo Fernox HP-15c.

Fernox HP Fill je koncentrovaná biocidní přísada, která zajišťuje dlouhodobou ochranu zemních kolektorů před mikrobiologickým znečištěním. Po naředění čerstvou vodou v maximálním poměru 600 litrů vody na jeden litr HP Fill propláchněte zemní kolektor čerstvou vodou a poté ho naplňte naředěným přípravkem. Utěsněte a ponechejte do instalace a zprovoznění tepelného čerpadla. Po zprovoznění naplňte zemní kolektor přípravkem Fernox HP-15 nebo HP-15c.