Podporuje mojeID

Úvod » Těsnění spojů a úniků

Těsnění závitových spojů a úniku vody z topení

Těsnění spojů při montáži topenářských trubek se provádí těsnícími přípravky nanesením na místo závitového spoje. Při klasické montáži se používá konopí s pastou nebo těsnícím tmelem.

Těsnění úniků vody z topení chemickou cestou je nejmodernější a nejšetrnější způsob jak odstranit závadu - únik vody ze systému topení. Důležité je to, že odstanění závady lze zajistit bez bourání a zdlouhavého a náročného hledání místa úniku topné vody. Smísením topné vody s těsnícím přípravkem Fernox F4 zajistíte vyhledání úniku topné vody a zatěsnění místa úniku topné vody ze systému topení. V místě úniku na rozhraní vody a vzduchu vznikne krystal, který utěsní únik vody do několika hodin od aplikace utěsňovače Fernox F4.


Všeobecné zásady použití zatěsňovacích prostředků

 • Všechny přípravky je nutno chránit před mrazem, skladovat při teplotách vyšších než 5 °C .
 • Před aplikací všech prostředků je nutno pečlivě prostudovat podnikové technické normy a seznámit se s aplikací a likvidací prostředků.
 • Před aplikací zatěsňovacích prostředků (ZP) je nutno vypláchnout, případně chemicky vyčistit potrubí.
 • Před aplikací ZP je nutno provést tlakovou zkoušku a stanovit velikost úniku pro správnou volbu technologie.
 • Před aplikací ZP je nutno celý obsah kanystru s prostředkem řádně zamíchat (vlákna se usazují na dně).
 • Tam, kde hrozí usazování celulózových vláken, je nutno zajistit cirkulaci kapaliny (např. externím čerpadlem, probubláváním vzduchem apod.).
 • Před aplikací ZP je nutno vymontovat sítka, filtry, papírkové odvzdušňovače a štěrbinové radiátorové ventily.
 • ZP nejsou vhodné pro zatěsňování výměníků voda-voda.
 • Všechny armatury je nutno nastavit na maximální průtok a systém řádně odvzdušnit ( nejlépe několikrát i během zatěsňování).
 • Při úniku ZP do vlhkého prostoru (zem apod.) je nutno prodloužit dobu působení, případně urychlit proces temperováním.
 • Kotle s vlnovcovou trubkovnicí nelze v trubkové části zatěsňovat, protože dochází k neustálému pohybu.